Usnesení PS č. 2

k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů (25. listopadu 2013)
ISP (příhlásit)