Usnesení PS č. 13

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013)
ISP (příhlásit)