Usnesení PS č. 11

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (27. listopadu 2013)
ISP (příhlásit)