Usnesení PS č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (25. listopadu 2013)
ISP (příhlásit)