Usnesení PS č. 17

k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/ (27. listopadu 2013)
ISP (příhlásit)