Sněmovní tisk 13/0
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t001300.pdf (Dokument PDF, 471 KB)t001300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0013a0.pdf (Dokument PDF, 512 KB)t0013a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0013b0.pdf (Dokument PDF, 270 KB)t0013b0.doc

Rozesláno poslancům

27. listopadu 2013 v 17:19
ISP (příhlásit)