Sněmovní tisk 1027/0
Novela z. o požární ochraně

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102700.pdf (Dokument PDF, 369 KB)t102700.docx (Dokument DOCX, 45 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1027a0.pdf (Dokument PDF, 315 KB)t1027a0.docx (Dokument DOCX, 41 KB)

Rozesláno poslancům

29. září 2020 v 17:36
ISP (příhlásit)