Sněmovní tisk 105/0
Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t010500.pdf (Dokument PDF, 227 KB)t010500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0105a0.pdf (Dokument PDF, 149 KB)t0105a0.doc

Rozesláno poslancům

19. února 2018 v 15:40
ISP (příhlásit)