Sněmovní tisk 1177/0
Novela z. o úpravách poskytování ošetřovného - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t117700.pdf (Dokument PDF, 356 KB)t117700.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1177a0.pdf (Dokument PDF, 206 KB)t1177a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

17. března 2021 v 11:16
ISP (příhlásit)