Sněmovní tisk 120/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t012000.pdf (Dokument PDF, 682 KB)t012000.docx (Dokument DOCX, 208 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0120a0.pdf (Dokument PDF, 212 KB)t0120a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

12. března 2018 v 11:04
ISP (příhlásit)