Sněmovní tisk 1205/0
Novela z. o mim.přísp.zaměstnanci při nařízené karanténě

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t120500.pdf (Dokument PDF, 205 KB)t120500.docx (Dokument DOCX, 32 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1205a0.pdf (Dokument PDF, 141 KB)t1205a0.docx (Dokument DOCX, 31 KB)

Rozesláno poslancům

19. dubna 2021 v 19:08
ISP (příhlásit)