Sněmovní tisk 122/0
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t012200.pdf (Dokument PDF, 57 KB)t012200.docx (Dokument DOCX, 11 KB)
Důvodová zpráva  
t0122a0.pdf (Dokument PDF, 99 KB)t0122a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)
Text v českém jazyce  
t0122b0.pdf (Dokument PDF, 264 KB)t0122b0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)
Text v jiném jazyce  
t0122c0.pdf (Dokument PDF, 310 KB) 
Další  
t0122d0.pdf (Dokument PDF, 457 KB)t0122d0.doc
t0122e0.pdf (Dokument PDF, 404 KB)t0122e0.doc

Rozesláno poslancům

13. března 2018 v 11:09
ISP (příhlásit)