Sněmovní tisk 1239/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t123900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t123900.docx (Dokument DOCX, 265 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1239a0.pdf (Dokument PDF, 734 KB)t1239a0.docx (Dokument DOCX, 81 KB)

Rozesláno poslancům

11. června 2021 v 11:39
ISP (příhlásit)