Sněmovní tisk 1240/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t124000.pdf (Dokument PDF, 657 KB)t124000.docx (Dokument DOCX, 120 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1240a0.pdf (Dokument PDF, 422 KB)t1240a0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)

Rozesláno poslancům

11. června 2021 v 11:41
ISP (příhlásit)