Sněmovní tisk 1241/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t124100.pdf (Dokument PDF, 672 KB)t124100.docx (Dokument DOCX, 73 KB)
t1241a0.pdf (Dokument PDF, 257 KB) 
t1241b0.pdf (Dokument PDF, 188 KB) 
Platné znění s vyznačením změn  
t1241c0.pdf (Dokument PDF, 474 KB)t1241c0.docx (Dokument DOCX, 44 KB)

Rozesláno poslancům

14. června 2021 v 14:17
ISP (příhlásit)