Sněmovní tisk 1243/0
Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t124300.pdf (Dokument PDF, 418 KB)t124300.docx (Dokument DOCX, 84 KB)
t1243a0.pdf (Dokument PDF, 686 KB)t1243a0.docx (Dokument DOCX, 131 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1243b0.pdf (Dokument PDF, 589 KB)t1243b0.docx (Dokument DOCX, 71 KB)
Návrhy vyhlášek  
t1243c0.pdf (Dokument PDF, 185 KB)t1243c0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1243d0.pdf (Dokument PDF, 222 KB)t1243d0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

15. června 2021 v 12:37
ISP (příhlásit)