Sněmovní tisk 136/0
Novela z. o Rejstříku trestů - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t013600.pdf (Dokument PDF, 346 KB)t013600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0136a0.pdf (Dokument PDF, 303 KB)t0136a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0136b0.pdf (Dokument PDF, 257 KB)t0136b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0136c0.pdf (Dokument PDF, 151 KB)t0136c0.doc

Rozesláno poslancům

28. března 2018 v 14:29




ISP (příhlásit)