Sněmovní tisk 158/0
Novela z. o střetu zájmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015800.pdf (Dokument PDF, 226 KB)t015800.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0158a0.pdf (Dokument PDF, 172 KB)t0158a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

24. dubna 2018 v 9:14
ISP (příhlásit)