Sněmovní tisk 185/0
Písemná interpelace V. Munzara na K. Dostálovou ve věci aktuál. čerpání evrop. fondů v ČR v období 2014-2020

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t018500.pdf (Dokument PDF, 32 KB) 
Písemná interpelace  
t0185a0.pdf (Dokument PDF, 64 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0185b0.pdf (Dokument PDF, 339 KB) 

Rozesláno poslancům

28. května 2018 v 10:54
ISP (příhlásit)