Sněmovní tisk 20/0
N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002000.pdf (Dokument PDF, 212 KB)t002000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0020a0.pdf (Dokument PDF, 240 KB)t0020a0.odt (Dokument ODT, 55 KB)

Rozesláno poslancům

5. prosince 2017 v 9:56
ISP (příhlásit)