Sněmovní tisk 217/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t021700.pdf (Dokument PDF, 473 KB)t021700.docx (Dokument DOCX, 144 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0217a0.pdf (Dokument PDF, 484 KB)t0217a0.docx (Dokument DOCX, 213 KB)

Rozesláno poslancům

25. června 2018 v 14:24
ISP (příhlásit)