Sněmovní tisk 231/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t023100.pdf (Dokument PDF, 361 KB)t023100.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0231a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0231a0.docx (Dokument DOCX, 33 KB)

Rozesláno poslancům

9. července 2018 v 11:04
ISP (příhlásit)