Sněmovní tisk 263/0
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t026300.pdf (Dokument PDF, 416 KB)t026300.docx (Dokument DOCX, 57 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0263a0.pdf (Dokument PDF, 255 KB)t0263a0.docx (Dokument DOCX, 35 KB)

Rozesláno poslancům

28. srpna 2018 v 14:45
ISP (příhlásit)