Sněmovní tisk 274/0
Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t027400.pdf (Dokument PDF, 455 KB)t027400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0274a0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t0274a0.docx (Dokument DOCX, 24 KB)

Rozesláno poslancům

13. září 2018 v 9:30
ISP (příhlásit)