Sněmovní tisk 291/0
Novela z. o obcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029100.pdf (Dokument PDF, 437 KB)t029100.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0291a0.pdf (Dokument PDF, 223 KB)t0291a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

3. října 2018 v 10:11
ISP (příhlásit)