Sněmovní tisk 319/0
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t031900.pdf (Dokument PDF, 172 KB)t031900.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0319a0.pdf (Dokument PDF, 100 KB)t0319a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

1. listopadu 2018 v 11:35
ISP (příhlásit)