Sněmovní tisk 328/0
Novela z. o některých přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t032800.pdf (Dokument PDF, 304 KB)t032800.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0328a0.pdf (Dokument PDF, 214 KB)t0328a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

14. listopadu 2018 v 9:40
ISP (příhlásit)