Sněmovní tisk 33/0
Novela z. o střetu zájmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003300.pdf (Dokument PDF, 405 KB)t003300.docx (Dokument DOCX, 26 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0033a0.pdf (Dokument PDF, 184 KB)t0033a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

13. prosince 2017 v 16:25
ISP (příhlásit)