Sněmovní tisk 34/0
Novela z. o střetu zájmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003400.pdf (Dokument PDF, 195 KB)t003400.docx (Dokument DOCX, 17 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0034a0.pdf (Dokument PDF, 161 KB)t0034a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)

Rozesláno poslancům

19. prosince 2017 v 9:19
ISP (příhlásit)