Sněmovní tisk 346/0
Novela z. o prevenci závažných havárií

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t034600.pdf (Dokument PDF, 510 KB)t034600.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0346a0.pdf (Dokument PDF, 395 KB)t0346a0.docx (Dokument DOCX, 17 KB)

Rozesláno poslancům

4. prosince 2018 v 9:19
ISP (příhlásit)