Sněmovní tisk 396/0
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t039600.pdf (Dokument PDF, 438 KB)t039600.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0396a0.pdf (Dokument PDF, 116 KB)t0396a0.docx (Dokument DOCX, 21 KB)

Rozesláno poslancům

12. února 2019 v 9:33
ISP (příhlásit)