Sněmovní tisk 405/0
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040500.pdf (Dokument PDF, 383 KB)t040500.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0405a0.pdf (Dokument PDF, 170 KB)t0405a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

19. února 2019 v 10:01
ISP (příhlásit)