Sněmovní tisk 446/0
N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol.

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t044600.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t044600.docx (Dokument DOCX, 268 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0446a0.pdf (Dokument PDF, 605 KB)t0446a0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)

Rozesláno poslancům

2. dubna 2019 v 8:37
ISP (příhlásit)