Sněmovní tisk 500/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t050000.pdf (Dokument PDF, 374 KB)t050000.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0500a0.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t0500a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

5. června 2019 v 10:23
ISP (příhlásit)