Sněmovní tisk 550/0
Novela z. o obecní policii

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055000.pdf (Dokument PDF, 549 KB)t055000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0550a0.pdf (Dokument PDF, 705 KB)t0550a0.doc

Rozesláno poslancům

16. července 2019 v 12:22
ISP (příhlásit)