Sněmovní tisk 554/0
Novela z. o bankách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055400.pdf (Dokument PDF, 678 KB)t055400.docx (Dokument DOCX, 102 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0554a0.pdf (Dokument PDF, 296 KB)t0554a0.docx (Dokument DOCX, 27 KB)

Rozesláno poslancům

30. července 2019 v 9:29
ISP (příhlásit)