Sněmovní tisk 56/0
Novela z. o převodu vlastnického práva

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005600.pdf (Dokument PDF, 263 KB)t005600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0056a0.pdf (Dokument PDF, 223 KB)t0056a0.doc

Rozesláno poslancům

18. ledna 2018 v 13:36
ISP (příhlásit)