Sněmovní tisk 57/0
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t005700.pdf (Dokument PDF, 548 KB)t005700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0057a0.pdf (Dokument PDF, 388 KB)t0057a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0057b0.pdf (Dokument PDF, 470 KB)t0057b0.doc

Rozesláno poslancům

18. ledna 2018 v 14:40
ISP (příhlásit)