Sněmovní tisk 615/0
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci počtu a struktury osob samostatně výdělečně činných

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t061500.pdf (Dokument PDF, 33 KB) 
Písemná interpelace  
t0615a0.pdf (Dokument PDF, 83 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0615b0.pdf (Dokument PDF, 211 KB) 

Rozesláno poslancům

4. října 2019 v 15:32
ISP (příhlásit)