Sněmovní tisk 662/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t066200.pdf (Dokument PDF, 267 KB)t066200.docx (Dokument DOCX, 21 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0662a0.pdf (Dokument PDF, 205 KB)t0662a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

28. listopadu 2019 v 15:24
ISP (příhlásit)