Sněmovní tisk 68/0
Novela z. o vývozu a dovozu zboží - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t006800.pdf (Dokument PDF, 410 KB)t006800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0068a0.pdf (Dokument PDF, 340 KB)t0068a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0068b0.pdf (Dokument PDF, 450 KB)t0068b0.doc

Rozesláno poslancům

25. ledna 2018 v 14:56
ISP (příhlásit)