Sněmovní tisk 695/0
Novela z. o nemocenském pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t069500.pdf (Dokument PDF, 461 KB)t069500.docx (Dokument DOCX, 49 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0695a0.pdf (Dokument PDF, 618 KB)t0695a0.docx (Dokument DOCX, 63 KB)

Rozesláno poslancům

8. ledna 2020 v 13:21
ISP (příhlásit)