Sněmovní tisk 703/0
Novela z. o jednacím řádu PS - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070300.pdf (Dokument PDF, 283 KB)t070300.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0703a0.pdf (Dokument PDF, 176 KB)t0703a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

16. ledna 2020 v 12:25
ISP (příhlásit)