Sněmovní tisk 737/0
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073700.pdf (Dokument PDF, 396 KB)t073700.docx (Dokument DOCX, 37 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0737a0.pdf (Dokument PDF, 364 KB)t0737a0.docx (Dokument DOCX, 51 KB)

Rozesláno poslancům

30. ledna 2020 v 12:21
ISP (příhlásit)