Sněmovní tisk 817/0
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081700.pdf (Dokument PDF, 393 KB)t081700.docx (Dokument DOCX, 56 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0817a0.pdf (Dokument PDF, 387 KB)t0817a0.docx (Dokument DOCX, 40 KB)

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 17:33
ISP (příhlásit)