Sněmovní tisk 828/0
Novela z. o některých úpravách v soc. zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t082800.pdf (Dokument PDF, 443 KB)t082800.docx (Dokument DOCX, 61 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0828a0.pdf (Dokument PDF, 377 KB)t0828a0.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

17. dubna 2020 v 18:17
ISP (příhlásit)