Sněmovní tisk 85/0
Novela z. o nemocenském pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t008500.pdf (Dokument PDF, 280 KB)t008500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0085a0.pdf (Dokument PDF, 148 KB)t0085a0.doc

Rozesláno poslancům

14. února 2018 v 10:32
ISP (příhlásit)