Sněmovní tisk 872/0
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Přerov – Ostrava a stabilizace propojení tratě na hranici mezi ČR a Polskem

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t087200.pdf (Dokument PDF, 38 KB) 
Písemná interpelace  
t0872a0.pdf (Dokument PDF, 142 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0872b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 

Rozesláno poslancům

25. května 2020 v 12:05
ISP (příhlásit)