Sněmovní tisk 883/0
N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t088300.pdf (Dokument PDF, 526 KB)t088300.docx (Dokument DOCX, 30 KB)

Rozesláno poslancům

8. června 2020 v 9:49
ISP (příhlásit)