Sněmovní tisk 917/0
Novela z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t091700.pdf (Dokument PDF, 266 KB)t091700.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0917a0.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t0917a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

29. června 2020 v 9:50
ISP (příhlásit)